Biuletyn Informacji Publicznej Majątek komendy - Majątek Komendy - Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 04.11.2016, 14:34

Majątek Komendy

Piątek, 06 czerwca 2008

 

1. Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie stanowi własność Skarbu Państwa.

2. Majątek trwały i majątek obrotowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawia się następująco: 

LP Grupa Wartość (zł)
1. Grupa 1 - budynki i lokale 1 093 951,88
2. Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 506 494,71
3. Grupa 4 - maszyny i urządzenia 31 309,00
4. Grupa 6 - urządzenia techniczne 33 506,00
5. Grupa 7 - środki transportu 49 670,00
6. Grupa 8 - narzędzia,przyrządy 6 955,78
7. Grupa 10 - wartości niematerialne i prawne 26 510,37
  Razem 1 748 397,74
8. Pozostałe środki trwałe 433 167,87

 Sporządził:asp.sztab.Robert Szabla

 

Metadane

Data publikacji 06.06.2008
Data modyfikacji 26.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Pyda
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Pyda
Osoba modyfikująca informację:
©1999-2017 Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL