Biuletyn Informacji Publicznej Rejestry i ewidencje - Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 04.11.2016, 14:34

Rejestry i ewidencje

Strona znajduje się w archiwum.

Niedziela, 26 lipca 2009

Archiwum zakładowe

       Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie działa archiwum zakładowe. Sposoby i zasady  udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Białogardzie zawarte są w rozdziale VI Decyzja Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
 
  Prowadzimy rejestry:
- rejestry wpływu korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- rejestry skarg, wniosków i anonimów,
- rejestr wydanych delegacji służbowych,
- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- rejestr osób korzystających z akt w pomieszczeniu archiwum,
- rejestr akt wypożyczonych na zewnątrz.

  Prowadzimy ewidencje:
- ewidencje pieczęci i stempli,
- ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

Metadane

Data publikacji 26.07.2009
Data modyfikacji 22.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Pyda
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Pyda
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Pyda
©1999-2017 Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL